Informacja o dofinansowaniu /
Information About Funds

 

Z radością informujemy, że projekt Spółki Inspections Worldwide z Ograniczoną Odpowiedzialnością został zarekomendowany do dofinansowania w ramach programu Bridge Alfa. Celem projektu jest stworzenie pierwszej globalnej platformy do zarządzania inspekcjami oraz optymalizacji czasowej i kosztowej procesów inspekcyjnych. Będzie to platforma B2B łącząca generalnych wykonawców projektów inwestycyjnych z inspektorami kontroli jakości.
 

Wartość projektu: 1 100 000.00 PLN
 

Wydatki kwalifikowane: 1 100 000.00 PLN
 

Wysokość dofinansowania: 880 000.00 PLN
 

Projekt zakończy się 31.11.2022 r.